ALI MONTREAL – Academia Lingustique Internationale

ĐIỂM ĐẾN 2019 ALI MONTREAL – Academia Linguistique Internationale LÀ TRƯỜNG ĐÀO TẠO SONG  NGỮ CHẤT LƯỢNG CAO http://ginco.edu.vn/wp-content/uploads/2019/05/ALI-Académie-Linguistique-Internationale-Montreal.mp4   ALI-Thành lập năm 1993 – tọa lạc trong trung tâm của thành phố Montreal - là thành phố đáng sống và tốt nhất để du học , ALI cung cấp đa dạng chương trình [...]