DU HỌC THỤY SỸ

  🇨🇭🇨🇭🇨🇭DU HỌC - ĐỊNH CƯ THỤY SỸ 🇨🇭🇨🇭🇨🇭 💗 Không chứng minh nguồn gốc tài chính. 💗 Bậc đại học ( 4 năm ): IELTS 5.0 💗 Bậc thạc sĩ (2 năm ): IELTS 5.5 💗 Với chi phí vô cùng hợp lý: năm đầu là 24,000 CHF/năm ( khoảng 560 triệu VNĐ), từ năm hai chỉ [...]